Corrugat i malles


Estoc:

  • Acer corrugat barra B500SD (Ø6—Ø32) des de 6 fins a 16 mts
  • Acer corrugat rull B500SD (Ø6—Ø16)
  • Malla estàndard B500T, S i SD
  • Malles especials