Logística


  • Flota de camions propis amb repartiment a tota Catalunya diàriament.
  • Servei de material estàndard en 24 hores.
  • Camions 3-eixos amb grua i tràilers.
  • Transports especials.