Oxitall


  • Tall recte i bisellat de tot tipus de xapa amb oxitall i plasma d’alta definició des de 0,5 mm fins a 100 mm.
  • Foradar amb broca, mecanitzar i marcatge mecànic.
  • Servei de cisalles i plegadores fins a 6 metres i 600 TN i cilindrar xapa.